PHÂN BÓN

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
Ông Lê Đình Ngọc
Chủ Tịch HĐTV - TGĐ
0975 094 388 - (024) 36750589

Lê Ngọc Oanh
Giám đốc chi nhánh
0964 370 088 - 0984 835 386

Chất Kết Dính Bọc Viên Đạm, Lân, NPK...

Chất Kết Dính Đạm Bọc - Đạm Phân Giải Chậm
Chất Kết Dính Đạm Bọc - Đạm Phân Giải Chậm
Chất Kết Dính Lân-Silic
Chất Kết Dính Lân-Silic