PHÂN BÓN

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
-

Ông Lê Đình Ngọc
Chủ Tịch HĐTV - TGĐ
0975 094 388 - (024) 36750589

Lê Ngọc Oanh
Giám đốc chi nhánh
0964 370 088 - 0964 370 066

Chất Kết Dính Bọc Viên Đạm, Lân, NPK...

Chất Kết Dính Đạm Bọc - Đạm Phân Giải Chậm
Chất Kết Dính Đạm Bọc - Đạm Phân Giải Chậm
Chất Kết Dính Lân-Silic
Chất Kết Dính Lân-Silic