PHÂN BÓN

KỸ THUẬT CÂY TRỒNG

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
Lê Ngọc Oanh
GĐ chi nhánh
0984 889 011 - (024) 36750589

Phân Bón NPK Silic

Phân Bón NPK silic 15-15-15-3
Phân Bón NPK silic 15-15-15-3
Phân bón NPK silic 15-5-10-10
Phân bón NPK silic 15-5-10-10
Phân bón NPK silic 10-8-10-8
Phân bón NPK silic 10-8-10-8