PHÂN BÓN

KỸ THUẬT CÂY TRỒNG

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
Ông Lê Đình Ngọc
Chủ Tịch HĐTV - TGĐ
0975 094 388 - (024) 36750589

Lê Ngọc Oanh
GĐ chi nhánh - 0984 889 011

Phân Bón NPK Silic

Phân bón NPK silic 15-5-10-10
Phân bón NPK silic 15-5-10-10
Phân Bón NPK silic 15-15-15-3
Phân Bón NPK silic 15-15-15-3
Phân bón NPK silic 10-8-10-8
Phân bón NPK silic 10-8-10-8