PHÂN BÓN

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
Ông Lê Đình Ngọc
Chủ Tịch HĐTV - TGĐ
0975 094 388 - (024) 36750589

Lê Ngọc Oanh
Giám đốc chi nhánh
0964 370 088 - 0984 835 386

Phân Bón NPK

NPK 15-5-10-10
NPK 15-5-10-10
NPK 10-8-10-8
NPK 10-8-10-8
Phân Bón NPK 15-15-15-3
Phân Bón NPK 15-15-15-3