PHÂN BÓN

CHẤT KẾT DÍNH BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG TRONG PHÂN BÓN

BENTONITE Khoan cọc nhồi

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
-

Ông Lê Đình Ngọc
Chủ Tịch HĐTV - TGĐ
0975 094 388 - (024) 36750589

Lê Ngọc Oanh
Giám đốc chi nhánh
0964 370 088 - 0964 370 066

Phân Bón NPK

NPK 10-8-10-8
NPK 10-8-10-8
NPK 15-5-10-10
NPK 15-5-10-10
Phân Bón NPK 15-15-15-3
Phân Bón NPK 15-15-15-3